Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

MOSAFIL GMBH
reprezentowana przez prezesa Serkan Tokmak
Rothenburgsorter Marktplatz 5
20539 Hamburg
Niemcy

Telefon: +49 40 79750890
E-Mail: info@mosafil.com

VAT UE.: DE312004476

wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy Hamburg
Numer w rejestrze handlowym HRB 145181Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.