Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikuj?ce sprzedawc?:

MOSAFIL GMBH
reprezentowana przez prezesa Serkan Tokmak
Rothenburgsorter Marktplatz 5
20539 Hamburg
Niemcy
Telefon: +49 40 79750890
E-Mail: info@mosafil.com
VAT UE.: DE312004476
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez s?d rejonowy Hamburg
Numer w rejestrze handlowym HRB 145181Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udost?pnia platform? do pozas?dowego rozstrzygania sporów („platform? ODR”), dost?pn? na stronie https://ec.europa.eu/odr.
Back to Top